Contáctenos vía apps de mensajería:+ 7 (921) 446-25-10
×
Para enviar mensajes se requiere el registro.
Por favor, vaya al formato de registro o autorícese en el sitio web.
×
Su solicitud ha sido enviada. En breve los gerentes de Cbonds se pondrán en contacto con usted. ¡Gracias!

ONICO SA zakończenie emisji niepublicznej obligacji serii J

January 06, 2014 | Cbonds

Raport Bieżący nr 1/2014

Emitent informuje, iż Zarząd Spółki podjął w dniu 3 stycznia 2014 roku Uchwałę w sprawie emisji 10.000 (dziesięć tysięcy) zwykłych, niezabezpieczonych zerokuponowych obligacji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda, z terminem wykupu w dniu 31 marca 2014 roku.

Emisja obligacji nastąpiła w trybie postanowień art. 9 pkt. 3 Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej emitenta. Oferującym obligacje był Emitent. Propozycje nabycia obligacji zostały skierowane do jedenastu indywidualnych adresatów. Obligacje zostały zaoferowane po cenie uwzględniającej dyskonto zgodnie z warunkami rynkowymi. Warunkiem objęcia obligacji serii J było przesłanie Formularza przyjęcia propozycji nabycia obligacji w formie pisemnej oraz ich prawidłowe opłacenie w kwocie równej cenie emisyjnej za każdą obligacje - nie później niż do dnia 3 stycznia 2014 roku.

Przydział i objęcie obligacji nastąpiły w dniu 3 stycznia 2014 roku Uchwałą Zarządu. Emisja obligacji serii J doszła do skutku, objętych zostało 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji. Obligacje serii J nie będą miały formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji prowadzonej przez firmę inwestycyjną - Dom Maklerski Capital Partners S.A. Obligacje nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku zorganizowanym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Emisión: Onico, FRN 31mar2014, PLN (J)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)VolumeEmission Rating (M/S&P/F)
AmortizadaPoland31.03.201410.000.000 PLN-/-/-

Organización:

Nombre completo de la empresa
País de riesgo

Share:

Noticias similares:
minimizarexpandir
CBONDS ES UNA PLATAFORMA GLOBAL DE DATOS DE RENTA FIJA
  • Cbonds es una plataforma de datos global en el mercado de bonos.
  • Cobertura: más de 170 países y 250,000 bonos locales e internacionales.
  • Varias formas de obtener datos: datos descriptivos y precios de bonos - página web, extensión para xls, aplicación móvil
  • Herramientas analíticas: motor de búsqueda de bonos multi-parámetro, listado de seguimiento , mapas de mercado y otras herramientas
×