Contáctenos vía apps de mensajería:+ 7 (921) 446-25-10
×
Para enviar mensajes se requiere el registro.
Por favor, vaya al formato de registro o autorícese en el sitio web.
×
Su solicitud ha sido enviada. En breve los gerentes de Cbonds se pondrán en contacto con usted. ¡Gracias!

Upadłość likwidacyjna spółki BUDOSTAL - 5

January 02, 2013 | Cbonds

Uchwała Nr 5/2013
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 2 stycznia 2013 r.
w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu instrumentów finansowych spółki BUDOSTAL - 5 S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

§ 1


W związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego spółki BUDOSTAL – 5 S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego, Zarząd Giełdy na podstawie § 12 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanawia wykluczyć z dniem 7 stycznia 2013 r. z obrotu w alternatywnym systemie następujące instrumenty finansowe tej spółki:
1) akcje zwykłe na okaziciela serii C i D oznaczone kodem „PLBDSTL00017”,
2) obligacje serii B oznaczone kodem „PLBDSTL00041”,
3) obligacje serii C oznaczone kodem „PLBDSTL00058”,
4) obligacje serii D oznaczone kodem „PLBDSTL00074”.


§ 2


Na podstawie przepisu NR 0104 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że zlecenia maklerskie na instrumenty finansowe, o których mowa w § 1, przekazane do alternatywnego systemu obrotu, które nie zostaną zrealizowane do dnia 4 stycznia 2013 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Emisión: BUDOSTAL-5, FRN 31mar2013, PLN (B)

EstadoDefaultsPaís de riesgoAmortización (oferta)VolumeEmission Rating (M/S&P/F)
Amortización por defectoHay impagoPoland31.03.20132.260.000 PLN-/-/-

Organización: BUDOSTAL-5

Nombre completo de la empresaBUDOSTAL 5 S.A.
País de riesgoPoland
IndustriaConstrucción y development

Share:

Noticias similares:
minimizarexpandir
CBONDS ES UNA PLATAFORMA GLOBAL DE DATOS DE RENTA FIJA
  • Cbonds es una plataforma de datos global en el mercado de bonos.
  • Cobertura: más de 170 países y 250,000 bonos locales e internacionales.
  • Varias formas de obtener datos: datos descriptivos y precios de bonos - página web, extensión para xls, aplicación móvil
  • Herramientas analíticas: motor de búsqueda de bonos multi-parámetro, listado de seguimiento , mapas de mercado y otras herramientas
×